SJÖOFFICERSSÄLLSKAPET I GÖTEBORG
FRISKVÅRDSAVDELNINGEN / GOLFSEKTIONEN 


Golfbröder
2020 blev ett år som vi generellt vill lämna till historien som ett mellanår. Dock har vår älskade golf
fått ett uppsving rent generellt och för SOSG specifikt. Vi lyckades få ihop hela 14 anmälda till vår
uppstartstävling på Hulta och 13st på höstens mästerskap. Vilket är nytt deltagarrekord i bägge
tävlingarna
Segrade i Masters på Hulta gjorde Krister Jakobsson och här tog Tomas Westerling hem
bruttotävlingen. Vårt mästerskap som spelades på St Jörgen och tillika var en inspelsrunda inför Karl
Johan af Wirséns Cup som vi stod som värdar inför segrade vår nyblivne medlem Hansi Jackne och
brutto priset blev en doublé för året till Tomas Westerling.
Laget som representerade SOSG i Karl-Johan af Wirséns Cup var: Tomas Westerling, Hansi Jackne,
Krister Jakobsson, Lars Lundmark, Mats Asserlind samt Åke Honken Holmqvist.
Matchen arrangerades av SOSG och spelades på St Jörgen på hissingen, vilka även fick stå för logi och
den gemensamma middagen. Efter första dagens spel hade SOSG kopplat ett starkt grepp om
matchen, men som alla vet så är det på de individuella matcherna som det hela avgörs. Och efter
halva första dagen såg det riktigt bra ut för oss, dock kom Karlskroniterna starkt på slutet, men dom
orkade inte hela vägen. Så när dagen summerats hade SOSG tagit tillbaka bucklan med en god
marginal till tvåan SOSK. Dock var det mest glädjande med året att SOSS fick ihop ett lag och kom ner
för att förbrödra sig över en helg med golf. Och de har i uppgift att arrangera årets tävling.
Avslutningsvis vill jag säga att mitt första år som ansvarig gick oförskämt lätt på grund av det faktum
att Honken strukit sjökorten samt planerat rutten för mig. Lägg till detta att en del nya medlemmar
anslutit sig till golfgänget. Med dom förutsättningarna är det både roligt och förhållandevis enkelt att
sköta SOSG golfen. Något som jag hoppas att du som läser detta känner och kommer ansluta dig till
vårt golfgäng under 2021. Vi siktar på 20 starter per tävling i år och hoppas att just du är en av dom
som hjälper oss att nå detta mål.

SOSG Masters
SOSG Masters härstammar från 1976 då dåvarande C ÖrlBV, ”Revolver”-Jimmy Engblom satte upp
”Örlogsbaschefens Vpr Vårgolf” för de då inom Göteborg garnison verksamma sju (7) förbanden. Från
och med 1988 utvecklades tävlingen till att omfatta alla FM förband inom dåvarande MiloV. Denna
tävling, under namnet MarinCup Väst, spelades under 21 år årligen på Hulta GK intill 2008 års tävling
varpå tävlingen lades ner. Motivet för detta var att nerdragningarna av FM-etablissementet i vårt
närområde nu nått sådan omfattning att tävlingen inte längre var meningsfull - det genomsnittliga
årliga deltagandet låg runt ca 75 spelare, men minskade drastiskt från 2008. Dock finns de anrika
vandringspriserna kvar i SOSG ägo och utan särskilt mycket samråd beslöts att åtminstone SOSG
medlemmar skall ha fortsatt möjlighet att kämpa om desamma inom ramen för den 2009 nyskapade
tävlingen med namnet SOSG Masters. Vandringspriserna är sedan 2013 utplacerade i SOSG lokaler
ombord HMS Marieholm.
Denna tävling (slagtävling netto och brutto) skall om möjligt spelas på samma dag och bana som
MarinCup Väst spelades, d v s på torsdagen i vecka 22 på Hulta GK. Denna dag är preliminär, exakt
datum återkommer vi med under kvartal 1.


SOSG Golfmästerskap
SOSG GolfM spelas sedan 2001 en solig vardag i mitten av augusti. Tävlingen är, liksom ovannämnda
SOSG Masters, öppen för alla medlemmar och vi spelar 18 hål slaggolf, netto och brutto, om två
vandringspriser. Vandringspriset netto uppsattes ursprungligen 1994 av Honken att vara dåvarande
6.minkriavd Vpr Golf för i förbandet ingående personal och som sådant tjänade det intill år 2000 då
förbandet avdankades. F o m 2001 är priset permuterat till att vara SOSG Vpr vid dess Mästerskap för
medlemmarna.
Brukligt är att ”någon” av SOSG Golfers erbjuder spel på sin hemmabana så att vi roterar på så många
banor som möjligt. Vi har ju en del nya proselyter som eventuellt kan tänka sig att inbjuda till spel på
sin bana ?! Självklart mot gängse greenfee och naturligtvis med biträde av tävlingsledning från SOSG
Golfsektion.
Årets tävlingsbana är inte fastslagen, återkommer om datum.


Karl Johan af Wirsens Cup – Lag match mot SOSS samt SOSK
Matchtävlingen startade 2002 på initiativ från SOSG som även satte upp vandringspriset. Sedan 2005
har tyvärr SOSS uteblivit, men återkom för spel 2018. Som nämnts ovan är det en lagmatch mot övriga
en-två SOS och vi spelar efter en modifierad Ryder Cup-modell såtillvida att Dag 1 spelas bäst-
/sämstbollar match och Dag 2 spelas singlar match. Under den mellanliggande aftonen genomförs en
förbrödrande middag med många klackar ”under däck” med spelarna och delar av värdsällskapets
direktion. En tävling som är lika trevlig utanför banan som på den (om inte trevligare)
2021 års match spelas i Stockholmsområdet och deras golfansvarige har lovat att matcha vårt
arrangemang från 2020


Marinmästerskapen
Planeras att genomföras som vanligt första måndagen efter midsommar. Dock avvaktar arrangörerna
till mer info om Covid och vaccinering kommer från myndigheterna. Jag vet att dom tittar även på
plan B. Dock är Västervik banan som gäller både i plan A samt plan B
Detta är ett fantastiskt tillfälle att träffa fd. kollegor under trevliga former. Ta tillfället i akt, ni
kommer inte att ångra er. Vi brukar vara flera bilar från SOSG som åker dit så ta en samåkning, om
inte annat för den sociala biten.


Mera golf
Då jag numer flyttat från stan och ut på landet så har mitt golfande ökat, detta då jag skaffat mig en
oförskämt stor gräsmatta samt en golfsimulator. Med detta sagt så är det någon som är sugen att
spela mer än de ovan utlysta tillfällena och har vägarna förbi Marks kommun, hör av dig så spelar vi
lite (eller mycket för den delen)

Keep it svinging.
Vid Pennan
Lars Lundmark
(Den nya Honken)
SOSG Golfers