Direktionen

Ordförande     Kmd/FL RO    Lennart Bengtsson    076-114 30 07
Vice ordförande   Kk/FL RO    Curt Schenström     070-691 67 47
Sekreterare        Örlkn/FL RO   Leif Jungert
Ekonomidirektör    Kn/FL RO     Anders Bäckelin
Mässdirektör      Kn/FL PA     Mats Rosendahl     070-480 27 75
Klubbmästare        Kk/FL        Hans Davidsson       Medlemsfrågor
Ledamot        Kn/ FL FA    Gunnar Jansson
Ledamot                 Susanne Averius
Ledamot        Kn/FL      Magnus Jernehed
Ledamot        Kn/FL      Carl Ekman
Suppleant         Kk/FL PA      Lars-Erik Uhlegård
Suppleant      Kk/FL      Anders Sjöholm
Suppleant      Örlkn/FL RO   Per Hedström
Suppleant      1.serg/AMF     Johan Jakobsson
Adjungerad      Lt/FL        Adrian Bergström