Direktionen

Ordförande      Kmd/FL RO    Lennart Bengtsson    076-114 30 70
Vice ordförande    Kk/FL RO    Curt Schenström     070-691 67 47
Sekreterare     Örlkn/FL RO   Leif Jungert
Ekonomidirektör    Kn/FL RO     Anders Bäckelin
Mässdirektör      Kn/FL PA     Mats Rosendahl     070-480 27 75
Klubbmästare 1   Kn/FL PA      Torbjörn Nilsson      070-899 39 54 Medlemsfrågor
Klubbmästare 2   Kk/FL      Hans Davidsson
Ledamot        Kn/ FL FA     Gunnar Jansson
Ledamot
Suppleant         Kk/FL PA      Lars-Erik Uhlegård
Suppleant      Kk/FL      Anders Sjöholm
Suppleant      Örlkn/FL RO   Per Hedström
Suppleant      1.serg/AMF     Johan Jakobsson