Evenemang

Visa kllbilden Nu har värmen slagit till och vaccinering mot C 19 börjar få effekt,

 en ljusnande sommar ligger framför oss. 

Vi har nu börjat komma igång med vår verksamhet så smått. 

SOSG Master i golf med rekordmånga deltagare. Danmarksresa med Stena Line med 10-tal medlemmar. Den 17 juni kunde vi äntligen med 20- talet medlemmar genomföra ett lunchföredrag ombord S/S Marieholm med Benny Börjesson som berättade om sjöräddningssällskapet och om sjöräddning. Vilket var mycket uppskattat.

~ * ~

  Se under meddelande om "Upprop till jagaren Smålands vänner"

Se SOSG evenemang nedan som annonseras på Bokat.se och på mail.


Kommande evenemang

- 2 september: SOSG skaldjursbuffé
- augusti/september:  Marint Beer Call
- november: Höstmöte
- december: SOSG Julbord

- planerar även för :  middag med Sjöborg,  att SAAB chef inbjuds och studiebesök vid 44.röjdykdiv i Skredsvik

Med reservation för att Corona hindrar deltagande och att S/S Marieholm för närvarande har stängt, men inte så länge till.

Meddelande 

Ny hemsida! Den är väl inte helt klar, så vi prövar oss fram.
.......................
Men vi kan nu meddela att S/S Marieholm har fått en ny ägare. Vår medlem Lars Hallgren har förvärvat fartyget och har idéer om utveckling av verksamheten. Carola och Lars Karlsson med besättning fortsätter med restaurationen om ombord, det tackar vi för.
.........................

Upprop till Jagaren Smålands vänner

2021-05-25Föreningen Jagaren Smålands Vänner skapades i oktober 2020 i Göteborg på initiativ av FGMC (Föreningen Göteborgs Maritima Centrum). Föreningens syfte är att samla intresserade medlemmar som vill bli en del av fartygets omvårdnad och bevara ett stort stycke marinhistoria för framtiden.


Hallo Sailors!

Föreningen "Jagaren Smålands Vänner" bildades hösten 2020 och har en konstituerande styrelse. Den styrelsen har tills idag gjort ett gediget arbete. Ny styrelse skall väljas vid det första årsmötet den 10 juni i Gbg. Vi behöver ytterligare 1-4 ledamöter. Hälften valda på ett år och hälften på två. Marinen firar ju 500 år 2022 samt Göteborg 400 år 2023.
Välkomna att mönstra på igen!


Vänligen kontakta mig snarast.  Vi finns på Facebook https://www.facebook.com/Jagaren.Smalands.Vanner/

Med vänlig hälsning Ragnar Westblad Sammankallande i valberedningen rwestblad@gmail.com   Sjöofficerssällskapet i Göteborg

Sjöofficerssällskapet i Göteborg bedriver verksamhet till gagn för västkustens marina intressen. Sällskapet tillvaratar medlemmarnas intresse för aktuella försvarsfrågor genom föredrag och diskussioner, samt bedriver klubbverksamhet med restauration varvat med representation i samband med örlogsbesök.

SOSG bedriver sin verksamhet i mässen ombord på S/S Marieholm, vilken ligger förtöjd invid Göteborgoperan i Göta Älv. S/S Marieholm erbjuder även såväl lunch och middag som möjligheter till konferensutrymmen.

Sällskapet anordnar under vår och höst olika aktiviteter för medlemmarna, till exempel klubbaftnar med eller utan partner, middagar med dans, julluncher samt lunch- och kvällsföredrag i SOSG’s mässlokaler ombord på S/S Marieholm.

Sjöofficerssällskapet i Göteborg, SOSG härleder sina anor från 1832 och firade sitt 175-årsjubileum i september 2007. Den som är eller har varit officer (yrkes- eller reservofficer) i marinen kan bli medlem liksom ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet.

HMS Marieholm i Marinens tjänst