Evenemang

Året 2020 blev inte som vi alla tänkt oss inte heller för SOSG.

Nu siktar vi mot att 2021 blir ett mycket bättre år. 

Så ses vi igen så snart som det blir möjligt, mycket snart hoppas vi.

Läs vinterbrev (som mail) från vår ordförande med mer information om de aktiviteter som planeras.

Kommande evenemangMed reservation för att Corona hindrar deltagande och att S/S Marieholm för närvarande har stängt  

- 22 april; Årsmöte med C FömedC/ C Gbg garnison, Öv Peter Fredriksson. Genomförs på länk
Kallelse kommer på Bokat.se, Därefter kommer en inbjudan från Microsoft Teams med länk för de som vill delta. Dessutom kommer ett mail till samtliga med års- och  ekonomiredovisning, revisons berättelse och valberedningens förslag.

- april/maj; Middag med Sjöborg, 
- april/maj; Lunchmöte med Benny Börjesson från Sjöräddningssällskapet.
- maj/juni; SAAB chef inbjuds
- maj; Studiebesök 44.röjdykdiv i Skredsvik
- maj; Vårmiddag med respektive ombord S/S Marieholm
- juni; Lunchmöte
-augusti; Marint Beer Call
Meddelande 

Ny hemsida!
Den är väl inte helt klar, så vi prövar oss fram.

Här har vi tänkt oss att lägga upp aktuella meddelande, 
- Årsmöte de 22 april på länk, Microsoft Teams. 
Men mer om det kommer via Bokat.se till alla medlemmar.


Sjöofficerssällskapet i Göteborg

Sjöofficerssällskapet i Göteborg bedriver verksamhet till gagn för västkustens marina intressen. Sällskapet tillvaratar medlemmarnas intresse för aktuella försvarsfrågor genom föredrag och diskussioner, samt bedriver klubbverksamhet med restauration varvat med representation i samband med örlogsbesök.

SOSG bedriver sin verksamhet i mässen ombord på S/S Marieholm, vilken ligger förtöjd invid Göteborgoperan i Göta Älv. S/S Marieholm erbjuder även såväl lunch och middag som möjligheter till konferensutrymmen.

Sällskapet anordnar under vår och höst olika aktiviteter för medlemmarna, till exempel klubbaftnar med eller utan partner, middagar med dans, julluncher samt lunch- och kvällsföredrag i SOSG’s mässlokaler ombord på S/S Marieholm.

Sjöofficerssällskapet i Göteborg, SOSG härleder sina anor från 1832 och firade sitt 175-årsjubileum i september 2007. Den som är eller har varit officer (yrkes- eller reservofficer) i marinen kan bli medlem liksom ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet.

HMS Marieholm i Marinens tjänst