Evenemang

 

~ * ~

Nu ser vi fram emot 2022 och nya evenemang.

På sikt ett pandemi fritt år hoppas vi.


~ * ~

Vi börjar året med vinprovning den 10 februari.

Mer detaljer i kommande SOSG mail.

~ * ~



  S/S Marieholm
serverar luncher onsdag till fredag.
Välkomna
~ * ~

Se nya foton under fliken Bilder

~ * ~

  Se SOSG evenemang nedan som annonseras på Bokat.se och på mail.


Kommande evenemang

Nu börjar det likna något!
- 10 februari, Vinprovning
- 3 mars, Sjöborgmiddag med gäster från SAAB
-5 april, Vårmöte med C MUST

Med förhoppning att Corona inte kommer att hindrar deltagande.

Meddelande 


Neptuni Ordens Brudgåva
Neptuni Orden utdelar på sin Vinterhögtidsdag lördagen den 19 mars 2022 en penninggåva (15.000:-) till ”en i studier, yrkesutövning eller i övrigt framgångsrik kvinna i åldern 18 till 35 år, med ett medmänskligt engagemang och som står i begrepp att gifta sig och vars förälder tjänat i Svenska Marinen”.
Som vägledning för att vara kvalificerande förälder gäller nedanstående kriterier.
* Alla officerare i marinen som har eller har haft rätt att tjänstgöra ombord.
* Alla som gjort sin värnplikt eller frivillig grundutbildning (GU) i flottan.
* Alla kontraktsanställda sjömän och soldater i marinen med minst fyra års tjänstgöring och med rätt att tjänstgöra ombord.

Den digitala ansökningsblanketten, som skall vara Ordens kansli tillhanda senast 2022-01-09, finns på Ordens hemsida under adress
https://neptuniorden.myclub.se/menu/pages/23026.
Där finns all nödvändig information om hur ansökan går till och vilka dokument som efterfrågas.
Välkommen med en ansökan via hemsidan!
neptuniorden.se

.......................

Golf sektionen meddelar

Årets batalj mellan sällskapen, af Wirsens cup är nu avklarad och när röken lagt sig så försvarade SOSG titeln från i fjol och vann över våra vänner från Stockholm och Karlskrona.

OBS! Bild på golfgänget hittar du under fliken Bilder


........................... 


Upprop till Jagaren Smålands vänner

2021-05-25Föreningen Jagaren Smålands Vänner skapades i oktober 2020 i Göteborg på initiativ av FGMC (Föreningen Göteborgs Maritima Centrum). Föreningens syfte är att samla intresserade medlemmar som vill bli en del av fartygets omvårdnad och bevara ett stort stycke marinhistoria för framtiden.


Hallo Sailors!

Föreningen "Jagaren Smålands Vänner" bildades hösten 2020 och har en konstituerande styrelse. Den styrelsen har tills idag gjort ett gediget arbete. Ny styrelse skall väljas vid det första årsmötet den 10 juni i Gbg. Vi behöver ytterligare 1-4 ledamöter. Hälften valda på ett år och hälften på två. Marinen firar ju 500 år 2022 samt Göteborg 400 år 2023.
Välkomna att mönstra på igen!


Vänligen kontakta mig snarast.  Vi finns på Facebook https://www.facebook.com/Jagaren.Smalands.Vanner/

Med vänlig hälsning Ragnar Westblad Sammankallande i valberedningen rwestblad@gmail.com   



Sjöofficerssällskapet i Göteborg

Sjöofficerssällskapet i Göteborg bedriver verksamhet till gagn för västkustens marina intressen. Sällskapet tillvaratar medlemmarnas intresse för aktuella försvarsfrågor genom föredrag och diskussioner, samt bedriver klubbverksamhet med restauration varvat med representation i samband med örlogsbesök.

SOSG bedriver sin verksamhet i mässen ombord på S/S Marieholm, vilken ligger förtöjd invid Göteborgoperan i Göta Älv. S/S Marieholm erbjuder även såväl lunch och middag som möjligheter till konferensutrymmen.

Sällskapet anordnar under vår och höst olika aktiviteter för medlemmarna, till exempel klubbaftnar med eller utan partner, middagar med dans, julluncher samt lunch- och kvällsföredrag i SOSG’s mässlokaler ombord på S/S Marieholm.

Sjöofficerssällskapet i Göteborg, SOSG härleder sina anor från 1832 och firade sitt 175-årsjubileum i september 2007. Den som är eller har varit officer (yrkes- eller reservofficer) i marinen kan bli medlem liksom ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet.

HMS Marieholm i Marinens tjänst