Postadress:
Sjöofficerssällskapet i Göteborg
c/o Lennart Bengtsson
Helgonagatan 171
442 41 Kungälv

Adress till S/S Marieholm:
Packhuskajen 8
411 13 Göteborg

E-postadress:  sos.gbg@outlook.com

Plusgiro: 465 45,0
Swish: 123 479 08 38

Telefonnummer:
Ordförande Lennart Bengstsso, 076-114 30 07
Vice ordförande Curt Schenström, 070-691 67 47