Välkommen till Sjöofficerssällskapet i Göteborg

Sjöofficerssällskapet i Göteborg, SOSG, bedriver verksamhet till gagn för västkustens marina intressen. Sällskapet tillvaratar medlemmarnas intresse för aktuella försvarsfrågor genom föredrag och diskussioner, samt bedriver klubbverksamhet med restauration varvat med representation i samband med örlogsbesök.

SOSG bedriver sin verksamhet i mässen ombord på S/S Marieholm, vilken ligger förtöjd invid Göteborgsoperan i Göta älv. S/S Marieholm erbjuder även såväl lunch och middag som möjligheter till konferensutrymmen.

Sällskapet anordnar olika aktiviteter för medlemmarna, till exempel klubbaftnar, skaldjurs afton och julbord med respektive samt lunch- och kvällsföredrag i SOSG’s mässlokaler ombord på S/S Marieholm.

Sjöofficerssällskapet i Göteborg härleder sina anor från 1832 och firar sitt 190-års jubileum under 2022. Marinen 500 år kommer också att uppmärksammas under året.

 • SOSG stipendie till officer på västkusten

  SOSG stipendie till officer på västkusten

  Varje år delar SOSG ut ett stipendie till officerare som tjänstgör på västkusten. Stipendiet är uppdelat med en stipendiat på 44. röjdykardivisionen och en stipendiat på Älvsborgs amfibieregemente 44. röjdykardivisionen Den 14 december så delade SOSG ordförande Lennart Bengtsson SOSG … Read More


 • Höstmöte

  Höstmöte

  Höstmötet den 10 november genomfördes med 40 deltagare. Mötet inleddes med stadgeenligt protokoll för höstmötet som avlöpte utan problem förutom att sekreteraren hade lite svårt att hålla ordning på powerpoint bilderna. Därefter höll Niklas Granholm från FOI ett intressant fördrag … Read More


 • SOSG 190 år

  SOSG 190 år

  SOSG firade sitt 190 års jubileum lördag den 3 september med stor fest ombord på S/S Marieholm. Det hela inleddes med musik av Hemvärnet musikkår i Göteborg innan hedersgästen Vam Jan Thörnqvist med frun embarkerade. Därefter intogs supé, alltid lika … Read More