Välkommen till Sjöofficerssällskapet i Göteborg

Sjöofficerssällskapet i Göteborg, SOSG, bedriver verksamhet till gagn för västkustens marina intressen. Sällskapet tillvaratar medlemmarnas intresse för aktuella försvarsfrågor genom föredrag och diskussioner, samt bedriver klubbverksamhet med restauration varvat med representation i samband med örlogsbesök.

SOSG bedriver sin verksamhet i mässen ombord på S/S Marieholm, vilken ligger förtöjd invid Göteborgsoperan i Göta älv. S/S Marieholm erbjuder även såväl lunch och middag som möjligheter till konferensutrymmen.

Sällskapet anordnar olika aktiviteter för medlemmarna, till exempel klubbaftnar, skaldjurs afton och julbord med respektive samt lunch- och kvällsföredrag i SOSG’s mässlokaler ombord på S/S Marieholm.

Sjöofficerssällskapet i Göteborg härleder sina anor från 1832 och firar sitt 190-års jubileum under 2022. Marinen 500 år kommer också att uppmärksammas under året.

 • Maj – en händelserik månad

  Maj – en händelserik månad

  Under maj månad så har det varit händelserikt för sjöofficerssällskapet. Den 12 maj så fick vi besök av Kam Thomas Engevall, FMV som berättade om materielutveckling inom det marina området. Ett ämne av intresse för många medlemmar, särskilt med tanke … Read More


 • Marinen 500 år

  Marinen 500 år

  Marinens 500-årsfirande kommer att genomföras i Göteborg mellan den 25 augusti och 28 augusti i år. Firandet kommer att samarrangeras med garnisonens dag på Käringberget den 26 augusti och under helgen så kommer Marinens fartyg och utrustning visas upp för … Read More


 • Lunchföredrag om Almirante Storni

  Lunchföredrag om Almirante Storni

  Årets första väl besökta lunchmöte den 21 april med föredragning av Lars Lundmark om branden ombord på Almirante Storni  I Göteborg. Vi hade också ett trevligt besök med gäster från Källvikens stiftelse, som vällovlig en har gett SOSG bidrag till … Read More