Välkommen till Sjöofficerssällskapet i Göteborg

Sjöofficerssällskapet i Göteborg, SOSG, bedriver verksamhet till gagn för västkustens marina intressen. Sällskapet tillvaratar medlemmarnas intresse för aktuella försvarsfrågor genom föredrag och diskussioner, samt bedriver klubbverksamhet med restauration varvat med representation i samband med örlogsbesök.

SOSG bedriver sin verksamhet i mässen ombord på S/S Marieholm, vilken ligger förtöjd invid Göteborgsoperan i Göta älv. S/S Marieholm erbjuder även såväl lunch och middag som möjligheter till konferensutrymmen.

Sällskapet anordnar olika aktiviteter för medlemmarna, till exempel klubbaftnar, skaldjurs afton och julbord med respektive samt lunch- och kvällsföredrag i SOSG’s mässlokaler ombord på S/S Marieholm.

Sjöofficerssällskapet i Göteborg härleder sina anor från 1832 och firar sitt 190-års jubileum under 2022. Marinen 500 år kommer också att uppmärksammas under året.

 • Örlogsbesök från den franska fregatten FNS Normandie

  Örlogsbesök från den franska fregatten FNS Normandie

  Den 26 april hälsade SOSG officerare från den franska fregatten FNS NORMANDIE ombord på S/S Marieholm med middag och samkväm Normandie är en fregatt av Aquitaineklassen, fartygen i klassen har gemensamt att de är döpta efter franska regioner. Fregatten är … Read More


 • Besök hos Göteborgs hamn

  Besök hos Göteborgs hamn

  Den 20 april var vi drygt 20 medlemmar som besökte Göteborgs Hamn på dess huvudkontor. Där hälsade VD Elvir Dzanic oss välkomna och beskrev det aktuella läget i hamnen. Vår medlem Tomas Fransson, säkerhetschef, berättade sedan om säkerhetsläget och de … Read More


 • Årsmöte 2023

  Årsmöte 2023

  Den 12 april höll SOSG sitt vårmöte/årsmöte ombord på S/S Marieholm ett 40-tal medlemmar. Det inleddes med sedvanligt årsmöte.  Därefter höll Arméchefen genmj Karl Engelbrektson ett intressant redovisning om Armén mot år 2030. Slutligen bjöds alla på en som vanligt … Read More