23
april2024
Vårmöte Med flygvapenchefen generalmajor Jonas Wikman
16
maj2024
LunchöredragMed Thorbjörn Rydbergh, om användning av AIS-information
4
juni2024
FöredragMed kam Jens Nyqvist, ställföreträdande försvarsstabschef
10-15
juni2024
Navigationsövning med M20