S/S Marieholm

S/S Marieholm är öppet för lunch.

Lunch – onsdag, torsdag och fredag, 11:30-14:00 
Kvällstid efter bokning

Från och med vecka 17 byter Sjöofficerssällskapet i Göteborg veckodag för subventionerade luncher.
Subvention med 50:- utgår vid luncher på torsdagar, istället för tidigare onsdagar.
SOSG lunchföredrag kommer att i möjligaste mån och i förekommande fall förläggas efter denna lunch på torsdagar.

Klicka på länken för veckans matsedel

http://www.ssmarieholm.se/lunch.aspx

För mer information om S/S Marieholm 
http://www.ssmarieholm.se/

Konferens ombord

Visste du att vi har konferenslokaler för upp till 50 personer?

Inte!

Då vill vi ge dig chansen att testa oss.

Just nu har vi ett bra erbjudande till dig som har planer på att konferera men inte vet vart ni skall vara.

I samtliga lokaler finns grundutrusting såsom WiFi, blädderblock och OH mm, men vi tillhandahåller även annan utrustning om ni så önskar.


Det enda ni betalar är 350:- per person för ett heldagsarrangemang. Då ingår förmiddagskaffe, lunch samt eftermiddagskaffe. Vi bjuder alltså på lokalhyran!

Om detta kan intressera dig, tala då med tjejerna i matsalen så hjälper de dig!


RO KONFERENSEN I HAMN HOS OSS!


Tel: 031-10 59 65, fax 031-13 38 65

E-post: bohusline@telia.com

S/S Marieholm

Byggd 1934 av Odense Staalskibsværft, AP, Möller, Odense, Danmark. Varvsnummer. 51. Dimensioner. 63,73 x 9,90 x 5,76.  Brt/ Nrt/ Dwt. 1162/ 563/ 715. Maskineri. En 3-cyl, compoundångmaskin.  Effekt. 699 hk. Knop. ?. Passagerare. ?.  Levererades 1934 till AB Svenska Amerika Linjen, Göteborg.

1934. Insatt på feedertrafik på Östersjön till Göteborg. Främst uppsamlingsresor från hamnar i Polen och de baltiska staterna till Stockholm med passagerare till atlanttrafiken som utgick från Göteborg. Antalet passagerare kunde uppgå till 148. Tidvis bedrevs även kryssningstrafik inom Östersjöområdet.1940 11. Såld till Marinförvaltningen, Stockholm. Döptes om till HMS Marieholm och nyttjades inledningsvis som radiostation i anslutning till Hårsfjärden Radio. Från 1950 tjänstgjorde hon som stabsfartyg i Kustflottan. Marieholm togs ur marin tjänst 19761977 05. Såld till Rederi Ab Marieholm, Stockholm. Inregistrerad som passagerare ångare. Insatt mellan Strömstad – Sandefjord. Därefter mellan Malmö – Köpenhamn.1980. Upplagd i Malmö och förfallet sätter in.1983 08. Såld av konkursförvaltaren till Frederic Donner, Helsingfors. Bogserad till Finland. (registrerad på Autostyle Oy, Esbo, Finland).1984 11. Såld till AB Grundstenen 20196, Göteborg. Bogserad till Falkenbergs Varv där det restaurerades och anpassades som restaurangfartyg.1985 05 09. Registrerad på Ångfartygs AB Marieholm, Göteborg, Lades upp i Göteborg som restaurangfartyg.