Ansökan om medlemskap i Sjöofficerssällskapet i Göteborg 

Undertecknad, som tagit del av förutsättningarna för medlemskap enligt sällskapets stadgar, önskar bli medlem i Sjöofficerssällskapet i Göteborg och inbetalar efter inval och på anmodan gällande årsavgift –

Fk/Kd ingen avgift år 1, 

medlem i åldern 20-34 300:-/år,

medl. 35-64 / 450:-,

medl. 65-89 / 300:-,

medlem 90+ ingen avg.

Anm: Ny medlem som inväljs tiden aug– okt betalar halv årsavgift för resterande del av året. Ny medlem som inväljs tiden nov– dec betalar årsavgift från påföljande verksamhetsår.

Ansökningsformulär

Alternativt så kan en fysisk ansökan skickas till:                                                                                                          

Sjöofficerssällskapet i Göteborg

c/o Lennart Bengtsson

Helgonagatan 171, 442 41 KUNGÄLV