SÖK UNDERSTÖD
ELLER STIPENDIUM
HOS SJÖOFFICERARNAS
ENSKILDA UNDERSTÖDSFOND! 

Vem kan söka?
Sjöofficerare, ordinarie medlemmar i Sjöofficerssällskapen i Stockholm, Karlskrona och Göteborg samt änkor och barn till sjöofficerare samt till
ordinarie medlemmar i ovan nämnda sällskap.
För vad kan man söka?
Stiftelsens ändamål är i första hand att hjälpa änkor och barn till avlidna sjöofficerare och till
ordinarie medlemmar i sällskapen som är i
behov av ekonomiskt stöd och underhåll.
T.ex. vid mycket låg månadsinkomst/pension
eller för dyra läkemedelskostnader vid allvarlig sjukdom.
Därutöver så kan också sjöofficerare och ordinarie
medlemmar i sällskapen söka understöd för
tillfälliga, ekonomiska kriser och trångmål.
Stiftelsens tredje ändamål är ge ut stipendier för studier vid skola och läroanstalt i såväl Sverige som utomlands. T.ex. vid ett utbytesår på
gymnasiet eller exempelvis vid studier på
universitet utomlands eller i Sverige.
Hur söker man?
Ansökan skickas per post till:
SEU – Sjöofficerarnas Enskilda Understödsfond,
C/O Drottning Victorias Örlogshem, Teatergatan 3,
111 48 Stockholm samt till kansli@soss.se
Observera att ansökan måste skickas med post för att vara giltig!
Ansökningsformulär finns på hemsidan: www.soss.se
Ansökningar kan skickas in under hela året.
Frågor ställes till: kansli@soss.se eller 08-611 31 60
Välkommen med din ansökan!