SÖK UNDERSTÖD
ELLER STIPENDIUM
HOS SJÖOFFICERARNAS
ENSKILDA UNDERSTÖDSFOND! 

Vem kan söka?
  • Sjöofficerare 
  • Ordinarie medlemmar i Sjöofficerssällskapen i Stockholm, Karlskrona och Göteborg.
  • Änkor och barn till sjöofficerare samt till ordinarie medlemmar i ovan nämnda sällskap.

För vad kan man söka?
Stiftelsens ändamål är i första hand att hjälpa änkor och barn till avlidna sjöofficerare och till
ordinarie medlemmar i sällskapen som är i
behov av ekonomiskt stöd och underhåll.
T.ex. vid mycket låg månadsinkomst/pension
eller för dyra läkemedelskostnader vid allvarlig sjukdom.

Därutöver så kan också sjöofficerare och ordinarie
medlemmar i sällskapen söka understöd för
tillfälliga, ekonomiska kriser och trångmål.

Stiftelsens tredje ändamål är ge ut stipendier för studier vid skola och
läroanstalt i såväl Sverige som utomlands.
T.ex. vid ett utbytesår på gymnasiet eller
exempelvis vid studier på universitet utomlands eller i Sverige.

Hur söker man?

Ansökan skickas per post till:
SEU – Sjöofficerarnas Enskilda Understödsfond,
C/O Drottning Victorias Örlogshem, Teatergatan 3,
111 48 Stockholm
-
samt till kansli@soss.se

Observera att ansökan måste skickas med post för att vara giltig!

Ansökningsformulär finns på hemsidan: www.soss.se
Ansökningar kan skickas in under hela året.
Frågor ställes till: kansli@soss.se eller 08-611 31 60
Välkommen med din ansökan!