Årsmöte 2022

Den 5 april håll Sjöofficerssällskapets i Göteborg sitt årsmöte klockan 1800. Medlemmar är inbjudna att delta på årsmötet samt efterföljande föredrag av C Must generalmajor Lena Hallin. Temat på föredraget är ”Must, omvärldsläget och hotbilden”. Underlag för återmötet kommer att … Read More

Ärtmiddag med Sjöborgare den 3 mars

Den 3 mars ägde Sjöborgsmiddag rum ombord på S/S Marieholm. Sjöborgare var inbjudna då SOSG tog över som traditionsbevarare för Navalföreningen Sjöborg. Markus Borgljung med kollega från SAAB i Mölndal höll ett intressant föredrag med titeln ”SAAB-Sensors & Naval Warfare”. … Read More