SOSG stipendie till officer på västkusten

Varje år delar SOSG ut ett stipendie till officerare som tjänstgör på västkusten. Stipendiet är uppdelat med en stipendiat på 44. röjdykardivisionen och en stipendiat på Älvsborgs amfibieregemente 44. röjdykardivisionen Den 14 december så delade SOSG ordförande Lennart Bengtsson SOSG … Read More

Höstmöte

Höstmötet den 10 november genomfördes med 40 deltagare. Mötet inleddes med stadgeenligt protokoll för höstmötet som avlöpte utan problem förutom att sekreteraren hade lite svårt att hålla ordning på powerpoint bilderna. Därefter höll Niklas Granholm från FOI ett intressant fördrag … Read More

SOSG 190 år

SOSG firade sitt 190 års jubileum lördag den 3 september med stor fest ombord på S/S Marieholm. Det hela inleddes med musik av Hemvärnet musikkår i Göteborg innan hedersgästen Vam Jan Thörnqvist med frun embarkerade. Därefter intogs supé, alltid lika … Read More

Marinen 500 år

Lördagen den 27 augusti firades Marinen 500 år i Göteborg. Förutom avtäckning av minnessten vid älven under högtidliga former så genomfördes ett Marint Beer Call ombord på S/S Marieholm. Det var en gemensamt arrangemang mellan Marinen och SOSG som innebar … Read More

SOSG GolfM

SOSG GolfM spelas sedan 2001 en solig vardag i mitten av augusti. Tävlingen är, liksom SOSG Masters, öppen för alla medlemmar och vi spelar 18 hål slaggolf, netto och brutto, om två vandringspriser. Vandringspriset netto uppsattes ursprungligen 1994 av Åke Honke … Read More

Marinen 500 år

Marinens 500-årsfirande kommer att genomföras i Göteborg mellan den 25 augusti och 28 augusti i år. Firandet kommer att samarrangeras med garnisonens dag på Käringberget den 26 augusti och under helgen så kommer Marinens fartyg och utrustning visas upp för … Read More