SOSG stipendie till officer på västkusten

Varje år delar SOSG ut ett stipendie till officerare som tjänstgör på västkusten. Stipendiet är uppdelat med en stipendiat på 44. röjdykardivisionen och en stipendiat på Älvsborgs amfibieregemente

44. röjdykardivisionen

Den 14 december så delade SOSG ordförande Lennart Bengtsson SOSG årliga stipendie till en officer som tjänstgör på 44. röjdykardivisionen i Skredsvik.

Årets stipendiat är Kapten Magnus Jernehed, motiveringen lyder som sådan.

”Magnus Jernehed har på ett outtröttligt sätt bidragit till divisionens framfart inom Infrastrukturområdet. Jernehed finns alltid tillstädes och lyser likt en lykta i mörkret för gäster vid förbandet. Magnus Jerneheds brinnande intresse för Systematiskt brandskyddsarbete och arbetsmiljöarbete har kommit till gagn för hela divisionen.”

Magnus Jernehed tar emot SOSG stipendie från Lennart Bengtsson

Älvsborgs amfibieregemente

Den 14 december så delade SOSG även ut ett stipendie av viceordförande Curt Schenström vid Amf 4 julavslutning.

Årets stipendiat är Sergeant Linus Åhman, motiveringen lyder som sådan.

”Linus Åhman har under sitt första år som specialistofficer, tidigt i karriären, övertagit ett stort ansvar för materielutveckling inom mintjänsten och därigenom varit Försvarsmaktens representant mot FMV och försvarsindustrin. Parallellt med detta har han vidareutbildat sig själv inom sonartjänst och samtidigt varit närvarande i plutonens dagliga verksamhet. Linus Åhman kännetecknas av ansvarskänsla, uppgiftsglädje och med en positiv attityd. Linus Åhman är på god väg att bli kompetensbärare inom min- och sonartjänsten inom 5.amfibiebataljon.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *