Besök hos Göteborgs hamn

Den 20 april var vi drygt 20 medlemmar som besökte Göteborgs Hamn på dess huvudkontor. Där hälsade VD Elvir Dzanic oss välkomna och beskrev det aktuella läget i hamnen. Vår medlem Tomas Fransson, säkerhetschef, berättade sedan om säkerhetsläget och de hot som hamnen utsätts för och översiktligt om de åtgärder som vidtagits.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *