Föredrag med Jens Nykvist

NATO – Östersjöregionen

Den 4 juni lyssnade vi till ett spännande föredrag av konteramiral Jens Nykvist, ställföreträdande chef för försvarsstaben, med temat ”NATO – Östersjöregionen”. Konteramiral Jens Nykvist tjänstgör för närvarande som ställföreträdande chef för försvarsstaben och var dessförinnan militär representant för EU och Nato i Bryssel. Han har bl.a. tjänstgjort som befälhavare på 1. Ubåtsflottiljen och varit Marinchef. På Marieholm var det i stort sett fullsatt och frågorna ville aldrig ta slut, trots förlängd frågestund.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *