Neptuni Ordens Brudgåva

Neptuni Orden utdelar på sin Vinterhögtidsdag lördagen den 19 mars 2022 en penninggåva (15.000:-) till ”en i studier, yrkesutövning eller i övrigt framgångsrik kvinna i åldern 18 till 35 år, med ett medmänskligt engagemang och som står i begrepp att gifta sig och vars förälder tjänat i Svenska Marinen”.
Som vägledning för att vara kvalificerande förälder gäller nedanstående kriterier.
* Alla officerare i marinen som har eller har haft rätt att tjänstgöra ombord.
* Alla som gjort sin värnplikt eller frivillig grundutbildning (GU) i flottan.
* Alla kontraktsanställda sjömän och soldater i marinen med minst fyra års tjänstgöring och med rätt att tjänstgöra ombord.

Den digitala ansökningsblanketten, som skall vara Ordens kansli tillhanda senast 2022-01-09, finns på Ordens hemsida under adress
https://neptuniorden.myclub.se/menu/pages/23026.
Där finns all nödvändig information om hur ansökan går till och vilka dokument som efterfrågas.
Välkommen med en ansökan via hemsidan!
neptuniorden.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *