Årsmöte 2023

Den 12 april höll SOSG sitt vårmöte/årsmöte ombord på S/S Marieholm ett 40-tal medlemmar. Det inleddes med sedvanligt årsmöte.  Därefter höll Arméchefen genmj Karl Engelbrektson ett intressant redovisning om Armén mot år 2030. Slutligen bjöds alla på en som vanligt … Read More

SOSG stipendie till officer på västkusten

Varje år delar SOSG ut ett stipendie till officerare som tjänstgör på västkusten. Stipendiet är uppdelat med en stipendiat på 44. röjdykardivisionen och en stipendiat på Älvsborgs amfibieregemente 44. röjdykardivisionen Den 14 december så delade SOSG ordförande Lennart Bengtsson SOSG … Read More

Höstmöte

Höstmötet den 10 november genomfördes med 40 deltagare. Mötet inleddes med stadgeenligt protokoll för höstmötet som avlöpte utan problem förutom att sekreteraren hade lite svårt att hålla ordning på powerpoint bilderna. Därefter höll Niklas Granholm från FOI ett intressant fördrag … Read More