2022 års vårmöte

SOSG Vårmöte den 5 april genomfördes som före pandemin med ett 40-tal medlemmar. Kvällens gäst var C MUST, Genmj Lena Hallin som höll ett uppskattat anförande om MUST i stort. Årsmötet avslutades som brukligt med en god middag som Carola … Read More

Vinprovning

Onsdagen den 30 mars hade vår medlem, Charles Kennergren, en vinprovning på temat ”A brilliant Pinot Noir from round the world” Ett elegant och smakrikt evenemang som 24 medlemmar högt uppskattade.

Årsmöte 2022

Den 5 april håll Sjöofficerssällskapets i Göteborg sitt årsmöte klockan 1800. Medlemmar är inbjudna att delta på årsmötet samt efterföljande föredrag av C Must generalmajor Lena Hallin. Temat på föredraget är ”Must, omvärldsläget och hotbilden”. Underlag för återmötet kommer att … Read More

Ärtmiddag med Sjöborgare den 3 mars

Den 3 mars ägde Sjöborgsmiddag rum ombord på S/S Marieholm. Sjöborgare var inbjudna då SOSG tog över som traditionsbevarare för Navalföreningen Sjöborg. Markus Borgljung med kollega från SAAB i Mölndal höll ett intressant föredrag med titeln ”SAAB-Sensors & Naval Warfare”. … Read More

Upprop till Jagaren Smålands vänner

Föreningen Jagaren Smålands Vänner skapades i oktober 2020 i Göteborg på initiativ av FGMC (Föreningen Göteborgs Maritima Centrum). Föreningens syfte är att samla intresserade medlemmar som vill bli en del av fartygets omvårdnad och bevara ett stort stycke marinhistoria för … Read More

Neptuni Ordens Brudgåva

Neptuni Orden utdelar på sin Vinterhögtidsdag lördagen den 19 mars 2022 en penninggåva (15.000:-) till ”en i studier, yrkesutövning eller i övrigt framgångsrik kvinna i åldern 18 till 35 år, med ett medmänskligt engagemang och som står i begrepp att … Read More

SOSG i Skredsvik

Den 28 september så fick en grupp ur SOSG möjlighet att besöka 44. röjdykardivisionen i Skredsvik. Efter en inledande lunch i matsalen Grodan så gavs en föredragning om divisionen av Stabschefen. Föredraget följdes av en rundvisning av området med dess … Read More