Örlogsbesök från den brittiska fregatten HMS Kent

Sekonden på HMS Kent, Daniel Owen-Hughes och SOSG värd Bengt Jarvid utbyter sköldar som minne av HMS Kent:s andra besök till Göteborg och SOSG. Det förra besöket skedde i juni 2010 då fregatten hedrade Brittiske Amiralen Saumarez på Gustaf Adolfs Torg med anledning av 200 års minnet av Brittiska Flottans blockad & beskydd av Göteborg mot fientliga fartyg (Danska, Franska och Ryska i en ohelig allians under Napoleon-krigen).

Efter det besöket avseglade fregatten mot Stockholm för deltagande i fartygsparaden vid Kronprinsessparets Bröllop.

Denna gång var nästa uppdrag av lite mer konfidentiell natur. Örlogs-lunch och efterföljande samkväm skedde fredag 26 maj 2023 och stämning bland örlogs-bröder/systrar var på topp. Även den amerikanska kryssaren USS Normandy deltog med sin fartygsledning till ömsesidig båtnad och glädje.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *