Utdelning av SOSG:s stipendie

I dessa juletider så har SOSG:s stipedie till officerare verksamma i Västsverige delats ut till officerare på Älvsborgs amfibieregemente och Fjärde sjöstridsflottiljen.

Stipendiet för Älvsborgs amfibieregemente tilldelades Fanjunkare Fredrik Gunnarsson med följande motivering:

”Med sin breda och djupa kompetens inom bevakningsbåtssystemet har Fredrik axlat en framträdande roll i att utveckla kompaniets uppgiftslösande tillsammans med marinens övriga sjöstridskrafter.”

Stipendiat med representanter från SOSG

Stipendiet för Fjärde sjöstridsflottiljen tilldelades Fanjunkare Henrik Nordendorph med följande motivering:

Henrik är som person prestigelös, har ett utpräglat ordningssinne vilket i hans nuvarande befattning gagnar divisionen på ett mycket positivt sätt. Henrik är lugn saklig och delar gärna med sig av sina kunskaper och egenskaper. Detta bidrar i hög grad till divisionens bästa och lyfter divisionens anseende utåt. Henrik har alltid ett gott humör och bidrar med energi och glädje till övriga på divisionen vilket gör honom till en väldigt uppskattad medarbetare.

Stipendiat med representanter från SOSG

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *